Postals del dia 11. Ceràmica de Sargadelos (el procés i el resultat)

IMG_6678 IMG_6677 IMG_6676 IMG_6679A Santiago hi ha un petit local on s’explica com es fa la ceràmica de Sargadelos. És molt interessant!

Marta